مسافران‌ـبین‌المللی

3 ماه قبل
گذرنامه‌ی واکسن، مطالبه‌‌‌ی جدید سازمان جهانی گردشگری

گذرنامه‌ی واکسن، مطالبه‌‌‌ی جدید سازمان جهانی گردشگری

«کمیته جهانی بحران گردشگری» (The Global Tourism Crisis Committee)، در طی جلسه‌ی «سازمان جهانی گردشگری» (UNWTO)، اعطای «گذرنامه‌ی واکسن» (Vaccine Passport) به مسافران بین‌المللی را عامل راه‌اندازی مجدد صنعت گردشگری عنوان کرد.