رویدادها

3 ماه قبل
کرونا تغییردهنده آینده صنعت رویدادها و کنفرانس‌ها

کرونا تغییردهنده آینده صنعت رویدادها و کنفرانس‌ها

پس از همه‌‌گیری ویروس «کرونا»، مانند بسیاری از بخش‌های صنعت گردشگری و مهمان‌یاری، بخش رویدادها نیز روش‌های جدید و موثری را برای ادامه‌ی کسب‌و‌کار خود در پیش گرفته است. اکنون پیش‌بینی می‌شود که این قالب‌های جدید برگزاری رویدادها، به یک روش دائمی در آینده تبدیل شوند.