7

پرواز به ترکیه: مروری بر مهم‌ترین پروازهای ایران به آنکارا و آنتالیا

 • 12 اسفند 1399 - 8:01 - ویرایش شده : 16 اسفند 1399 - 16:13
پرواز به ترکیه: مروری بر مهم‌ترین پروازهای ایران به آنکارا و آنتالیا
با ازسرگیری پروازها بین «ایران» و «ترکیه»، «دی دی سفر» در این مطالب مهم‌ترین پروازهای «ایران» به «آنکارا» و «آنتالیا» را که در حال حاضر برقرارند، بررسی می‌کند.

دی دی سفر پرواز به ترکیه یکی از مهم‌ترین پروازهای خارجی کشور ایران محسوب می‌شود. در همین راستا در قسمت اول این مطلب با عنوان پروازهای ترکیه: نگاهی بر مهم‌ترین خطوط هواپیمایی ایران به استانبول، «دی دی سفر» به مرور مهم‌ترین پروازهای بین «ایران» به «استانبول»، که در حال حاضر برقرارند، پرداخت.

حال در قسمت دوم این مطلب آخرین دانستنی‌های ضروری مرتبط با پروازهای «ایران به آنتالیا» و پروازهای «ایران به آنکارا» که از پروازهای مهم ایران و ترکیه محسوب می‌شوند، را با یکدیگر مرور می‌کنیم.

دی دی سفر در این مطلب مهم‌ترین نکات درباره پروازهای «ایران به آنکارا» اعم از پروازهای «تهران به آنکارا»، «تبریز به آنکارا» و «شیراز به آنکارا» و همچنین مهم‌ترین پروازهای «ایران به آنتالیا» اعم از پروازهای «تهران به آنتالیا»، «مشهد به آنتالیا» و «شیراز به آنتالیا» را بررسی کرده است.

در تمامی پروازها به مقصد ترکیه در دوران کرونا، مسافران باید نتیجه منفی آزمایش کرونای خود که حداکثر ۷۲ ساعت پیش از پرواز انجام شده است را ارائه دهند.

پیشنهاد: اطلاعات تکمیلی درباره‌ی شرایط سفر به ترکیه در دوران کرونا را در دی دی سفر مطالعه کنید.

پرواز به ترکیه: پروازهای ایران به آنکارا

مهم‌ترین مسیر پروازهای ایران به آنکارا عبارت‌اند از:

۱-تهران به آنکارا

۲-تبریز به آنکارا

۳-شیراز به آنکارا

سریع‌ترین پرواز از ایران به آنکارا در مسیر تهران به آنکارا است که میانگین زمان پرواز آن ۳ ساعت است.

از مشهورترین خطوط هوایی که از ایران به آنکارا پرواز می‌کنند، می‌توان هواپیمایی ترکیش ایرلاینز، قطر ایرویز، ایران ایر و هواپیمایی پگاسوس اشاره کرد.

۱-جزئیات پرواز به ترکیه در مسیر تهران به آنکارا

 • میانگین زمان پرواز در مسیر تهران به آنکارا ۳ ساعت است.
 • سریع‌ترین زمان پرواز برای پروازهای توقف‌دار در مسیر تهران به آنکارا ۵ ساعت و ۱۰ دقیقه است.
 • مسافت پرواز بین تهران تا آنکارا ۱۶۹۱ کیلومتر است.
 • از مشهورترین خطوط هوایی که از تهران به آنکارا پرواز می‌کند می‌توان به هواپیمایی ترکیش ایرلاینز، ایران ایر و هواپیمایی پگاسوس اشاره کرد.

همچنین شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز به‌تازگی اعلام کرده است که از ۱۷ مارچ ۲۰۲۱ (۲۷ اسفند ۱۳۹۹) پروازهای مستقیم خود را در مسیر «تهران به آنکارا» را آغاز خواهد کرد.

فرودگاه‌های پرواز به ترکیه در مسیر تهران-آنکارا

پروازهای مسیر تهران-آنکارا در ایران در «فرودگاه‌ بین‌المللی امام خمینی تهران» و «فرودگاه بین‌المللی مهرآباد تهران» و در ترکیه در «فرودگاه آنکارا» انجام می‌شوند.

۲-جزئیات پرواز به ترکیه در مسیر تبریز به آنکارا

 • سریع‌ترین زمان پرواز برای پروازهای توقف‌دار در مسیر تبریز به آنکارا ۵ ساعت و ۵۵ دقیقه است.
 • مسافت پرواز در مسیر تبریز به آنکارا ۱۱۷۶ کیلومتر است.
 • مشهورترین خط هوایی که از تبریز به آنکارا پرواز می‌کند‌، شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز است.

فرودگاه های پرواز به ترکیه در مسیر تبریز-آنکارا

پروازهای مسیر تبریز-آنکارا در ایران در «فرودگاه تبریز» و در ترکیه در «فرودگاه آنکارا» انجام می‌شوند.

۳-جزئیات پرواز به ترکیه در مسیر شیراز به آنکارا

 • سریع‌ترین زمان پرواز برای پروازهای توقف‌دار در مسیر شیراز به آنکارا ۷ ساعت و ۱۵ دقیقه است.
 • از مشهورترین خطوط هوایی که از شیراز به آنکارا پرواز می‌کنند، می‌توان به شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز و قطر ایرویز اشاره کرد.

فرودگاه‌های پرواز به ترکیه در مسیر شیراز-آنکارا

پروازهای مسیر شیراز-آنکارا در ایران در «فرودگاه شیراز» و در ترکیه در «فرودگاه آنکارا» انجام می‌شوند.

 

پروازهای ایران به آنتالیا

پرواز به ترکیه: پروازهای ایران به آنتالیا

مهم‌ترین مسیرهای پروازهای ایران به آنتالیا عبارت‌اند از:

۱-تهران به آنتالیا

۲-مشهد به آنتالیا

۳-شیراز به آنتالیا

۴-تبریز به آنتالیا

سریع‌ترین پرواز از ایران به آنتالیا در مسیر اصفهان به آنتالیا انجام می‌شود و میانگین زمان این پرواز ۶ ساعت و ۵۰ دقیقه است.

دو شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز و پگاسوس ایرلاینز از معروف‌ترین خطوط هوایی مسیر ایران به آنتالیا محسوب می‌شوند.

۱-جزئیات پرواز به ترکیه در مسیر تهران به آنتالیا

 • سریع‌ترین زمان پرواز برای پروازهای توقف‌دار در مسیر تهران به آنتالیا ۶ ساعت و ۵۵ دقیقه است.
 • مسافت پرواز بین تهران تا آنتالیا ۱۸۵۴ کیلومتر است.
 • مشهورترین ایرلاینی که از تهران به آنتالیا پرواز می‌کند، شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز است.

فرودگاه‌های پرواز به ترکیه در مسیر تهران-آنتالیا

پروازهای مسیر تهران-آنتالیا در ایران در «فرودگاه‌ بین‌المللی امام خمینی تهران» و «فرودگاه بین‌المللی مهرآباد تهران» و در ترکیه در «فرودگاه آنتالیا» انجام می‌شوند.

۲-جزئیات پرواز به ترکیه در مسیر مشهد به آنتالیا

 • سریع‌ترین زمان پرواز برای پروازهای توقف‌دار در مسیر مشهد به آنتالیا ۹ ساعت و ۲۵ دقیقه است.
 • مشهورترین خط هوایی که در مسیر مشهد به آنتالیا پرواز می‌کند، شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز است.

فرودگاه‌های پرواز به ترکیه در مسیر مشهد-آنتالیا

پروازهای مسیر مشهد-آنتالیا در ایران در «فرودگاه‌ مشهد» و در ترکیه در «فرودگاه آنتالیا» انجام می‌شوند.

۳-جزئیات پرواز به ترکیه در مسیر شیراز به آنتالیا

 • سریع‌ترین زمان پرواز برای پروازهای توقف‌دار در مسیر شیراز به آنتالیا ۷ ساعت و ۵ دقیقه است.
 • مشهورترین خطوط هوایی که در مسیر شیراز به آنتالیا پرواز می‌کنند، شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز و قطر ایرویز است.

فرودگاه های پرواز به ترکیه مسیر شیراز-آنتالیا

پروازهای مسیر شیراز-آنتالیا در ایران در «فرودگاه‌ شیراز» و در ترکیه در «فرودگاه آنتالیا» انجام می‌شوند.

۴-جزئیات پرواز به ترکیه در مسیر تبریز به آنتالیا

 • سریع‌ترین زمان پرواز برای پروازهای توقف‌دار در مسیر تبریز به آنتالیا، ۸ ساعت و ۵ دقیقه است.
 • مشهورترین ایرلاینی که در مسیر تبریز به آنتالیا پرواز می‌کند، شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز است.

فرودگاه های پرواز به ترکیه در مسیر تبریز-آنتالیا

پروازهای مسیر تبریز-آنتالیا در ایران در «فرودگاه‌ تبریز» و در ترکیه در «فرودگاه آنتالیا» انجام می‌شوند.

ترکیه از جمله کشورهایی است که در دوران همه‌گیری ویروس کرونا قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای سفرهای بین‌المللی اعمال نکرد و خیلی زود مرزهای خود را به‌روی مسافران و حتی گردشگران خارجی گشود. همچنین مسافران ایرانی برای اقامت ۹۰ روزه در ترکیه نیازی به اخذ ویزا ندارند.

دی دی سفر در این مطلب مهم‌ترین پروازهای ایران به آنکارا و ایران به آنتالیا را بررسی کرده است. شما می‌توانید جدیدترین خبرهای مربوط به پروازهای ایران به استانبول و سایر شهرهای ترکیه و همچنین اخبار گردشگری ترکیه را در وب‌سایت دی دی سفر یا از طریق کانال تلگرام و اینستاگرام “ddsafarnews” مطالعه کنید.

لینک کوتاه : https://ddsafar.com/?p=8596

در گفتگو پیرامون این مطلب شرکت کنید!

قوانین ارسال دیدگاه
 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.